Bahove kapi

Tretman Bahovim cvetnim esencijama je potpuno prirodan, suptilan, holistički metod uravnoteženja emocija i korekcije negativnih mentalnih stanja koji se u gotovo nepromenjenom obliku primenjuje skoro čitav vek. Uzvišene vibracije cvetnih esencija pomažu da “čovek postane svoj tamo gde je to prestao da bude” (Edward Bach), tj. pomažu ponovnom povezivanju svih elemenata ljudskog bića – ličnosti, duha, duše i na kraju fizičkog tela, vraćajući radost života, harmoniju i samim tim i dobro zdravlje.