Biorezonantna dijagnostike i terapija

Biorezonantna terapija podrazumeva primenu elektromagnetnih talasa male snage koji deluju na različitim nivoima – od organizma kao celine, preko organskih sistema, pojedinačnih organa, tkiva sve do nivoa DNK.