Biorezonantna terapija hroničnih stanja

Biorezonantna terapija podrazumeva primenu elektromagnetnih talasa male snage koji deluju na različitim nivoima – od organizma kao celine, preko organskih sistema, pojedinačnih organa, tkiva sve do nivoa DNK. Ovi talasi se koriste prvo za dijagnostiku koja je bazirana na činjenici da prisustvo patoloških materija kao što su toksini i mikroorganizmi menjaju frekvencu zdravih ćelija, a potom se ovako izmenjeno stanje vraća u „normalu“.