Kućne posete lekara i medicinskih sestara

Ukoliko obolela osoba nije u mogućnosti da dođe u ordinaciju organizujemo kućne posete lekara i medicinskih sestara u cilju procene zdravstvenog stanja i primene potrebne terapije.