Previjanje i obrada rana

Organizujemo previjanje rana od strane hirurških medicinskih sestara kao i obradu rana od strane kompetentnih lekara sa odeljenja hirurgije.