Stimulacija mikrocirkulacije (BEMER sistem)

Zdrava mikrocirkulacija je ključna za održavanje optimalnog zdravlja. Na žalost sa starenjem a posebno u stanju bolesti narušava se fiziološka mikrocirkulacija. BEMER sistem koristi pulsno elektromagnetno polje u kome se primenjuje patentiran terapijski signal a koji omogućava stimulaciju mikrocirkulacije.

Šta se postiže ovim tretmanom:

  • Poboljšana oksigenacija tkiva
  • Regeneracija tkiva i stimulacija zarastanja rana (hronične rane, rane kod dijabetičara)
  • Stimulacija cirkulacije u obolelom regionu tela
  • Poboljšanje mišićne kontraktilnosti sa boljom performansom i snagom
  • Vitalnost, veća energija
  • Redukcija stresa i efekat relaksacije