Usluge medicinskih sestara

Usluge medicinskih sestara

  • Injekciona i infuziona terapija po nalogu lekara
  • Previjanje i nega postoperativnih i hroničnih rana, uklanjanje hirurških konaca
  • Palijativna zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega bolesnika sa stomom (ileostoma, kolostoma),primena stoma pomagala, obuka za samostalnu primenu, konsultacija prilikom komplikacija
  • Zdravstveno-vaspitni rad sa bolesnicima i članovima porodice